Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Ôn tập tin học ứng dụng Word: Đề số 03Hướng dẫn tự ôn tập tin học ứng dụng WORD đề ôn tập 03
00:30 1. Trang bìa (Cover page)
02:20 2&3. Heading (tiêu đề 3 cấp)
05:10 4&5. Mục lục
07:30 6. Section
09:15 7. Header có phân biệt trang chẵn/lẻ của section
11:30 8. Footer có phân biệt trang chẵn/lẻ của section
13:40 9&10. SmartArt dạng cây phân cấp

Link tài liệu cho các hướng dẫn:

Theo dõi thêm nè, còn nhiều thứ hay ho lắm:
– Youtube:
– Fanpage:
– Page có gì zui:
– Website:
– Instagram:
– Twitter:
– Tumblr:
– Stackoverflow:
– GitHub:
– Codeproject:
– Researchgate:

Cùng Mr.Hòa chia sẻ kiến thức