Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Ôn tập tin học ứng dụng Word: Đề số 02Hướng dẫn tự ôn tập tin học ứng dụng WORD đề ôn tập 02
00:20 1. WordArt
01:30 2. Borders and Shading và DropCap
03:10 3. Heading
05:05 4. Column và Bulleting
06:20 5. Image và Caption
10:38 6. Header / Footer
12:10 7. Watermark
13:05 8. Mục lục
14:25 9. Mail Merge
18:00 10. Biểu đồ Chart

Link tài liệu cho các hướng dẫn:

Theo dõi thêm nè, còn nhiều thứ hay ho lắm:
– Youtube:
– Fanpage:
– Page có gì zui:
– Blog:
– Instagram:
– Twitter:
– Tumblr:
– Stackoverflow:
– GitHub:
– Codeproject:
– Researchgate:

Cùng Mr.Hòa chia sẻ kiến thức