Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

MS Word | Tạo và thao tác với bảng | [VCTH]Hướng dẫn Học sinh giải bài tập tạo một phần thời khóa biểu trên MS Word gồm các thao tác:
– Căn lê
– In đậm
– In nghiên
– Tạo, chỉnh sửa bảng
–o0o–
HỌC TẬP – THỰC HÀNH – CHIA SẺ về các lĩnh vực liên quan đến Tin Học
–o0o–
Các Video được thực hiện, góp nhặt, … nhằm mục đích chia sẻ kiến thức tin học phổ thông giúp đỡ các bạn nâng cao kiến thức và kĩ năng thao tác với các chương trình như: Word, Excel, PowerPoint, MS Logo, Scratch, …
–o0o–
Fanpage: Vui cùng Tin Học
Link:

2 thoughts on “MS Word | Tạo và thao tác với bảng | [VCTH]

Comments are closed.