Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

[Lập trình C#] Hướng dẫn đọc dữ liệu Excel sử dụng LinqToExcelTrong lập trình C-Sharp (C#), có rất nhiều các thư viện hỗ trợ lập trình viên truy xuất dữ liệu từ file Excel.
Trong phạm vi của bài viết này, mình sẽ giới thiệu một thư viện có khả năng truy xuất dữ liệu với Excel nhanh chóng mang tên LinqToExcel.

Link download project demo:

Fanpage:

4 thoughts on “[Lập trình C#] Hướng dẫn đọc dữ liệu Excel sử dụng LinqToExcel

  1. Nguyen Duc Hoa says:

    Hi Admin
    Hiện mình rất muốn học C# và VB.net. do mình không phải là kỹ sư lập trình, mình học xây dựng. Phần mềm mình nghiên cứu nó có phần Open API có thể dùng C# hoặc VB.net để can thiệp, mục đích là tạo thêm những công cụ nhanh hơn và hiệu quả hơn cho công việc. Ví dụ mình có 1 bảng tính toán excel về liên kết kết cấu thép mình muốn đọc dữ liệu vào phần mềm,… Admin cho mình hỏi là nên học C# hay VB.net như thế nào nếu Admin có dạy thì cho mình học với nhé.
    Thanks Ad

Comments are closed.