Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Lập kế hoạch kinh doanh hay không ? | Phạm Tiến Dũng.Lập kế hoạch kinh doanh có hay không ? Kinh doanh mà không lập kế hoạch đồng nghĩa với việc bạn đang lập kế hoạch cho sự thất bại. Internet đang thay…