Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Khoá K2-[ Chia sẽ mục tiêu]-[Hướng dẫn kinh doanh Bitcoin]-Phạm Vũ Khiêm]



Vào mỗi buổi sáng với văn hoá của đội nhóm là bạn sẽ học cách thiết lập muc tiêu của mình từ mỗi ngày đến mỗi tuần và có thể là dài hơn và cùng chia sẽ chiến lượt và mục tiêu cho tất cả mọi người.

Với hoạt động này bạn sẽ rèn luyện được rất nhiều kỷ năng, ví dụ như là thuyết trình, thiết lập mục tiêu, Sơ đồ tư duy, vừa trình baỳ bằng chử và đọc, …..

Qua những video trên hy vọng các bạn sẽ học được một điều gì đó.

Nếu bạn nào muốn tham gia vào lớp hướng dẫn kinh doanh tiền điện tử thì hãy đăng ký tại đây: