Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Hướng dẫn viết stt chữ màu xanh trên facebookHướng dẫn viết stt chữ màu xanh trên facebook , status của bạn sẽ độc hơn với chữ màu xanh trên facebook.

Bước 1: truy cập
Bước 2 ai copy đoạn: @@[0:[ID Nick của bạn:1:Nội Dung]] . @[ID Nick của bạn:Tên Của bạn] Bước 3: sửa ID nick của bạn với nội dung bạn muốn rồi đăng và xem thành quả thui ^^

27 thoughts on “Hướng dẫn viết stt chữ màu xanh trên facebook

  1. Phạm Dương says:

    thực tế đây không phải viết chữ màu xanh, mà là do dòng code trên tác động vào thẻ <a> </a> và chuyển nó thành một đường link bằng tham số href="link_trang_cá_nhân"

Comments are closed.