Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Hướng Dẫn Unlock 723 Bằng Link 641 Cực Bá 5s Acc Về Không Cần CMNDHướng Dẫn Unlock 723 Bằng Link 641 Cực Bá 5s Acc Về Không Cần CMND

Ai không làm được liên hệ fb mình:

(KHÔNG CẦN FAKE IP VÀ NN NHÉ)
B1: Đăng Nhập Vào Njk Bị report
B2: ẩn tad mới:
Vô link:
Tích Vào Dòng Số 3: Tôi không thể đăng ký tài khoản vì email của tôi đã được sử dụng.
Sau khi tích vào dòng sô3:
Lưu ý: cần chuẩn bị Gmail trắng
Dòng1: điền email trắng vừa tạo
Dòng2: Ghi: Unlock help me
Dòng3: Ghi tên fb bị report
Dòng4: chọn ngày tháng năm sinh trùng với fb bị report và giấy tờ tùy thân.
Tiếp tục click vô tôi đồng ý và gửi.
Sau đó check mail lần lượt up các giấy tờ tùy thân và chờ kết quả.

#UNLOCK723
#MỞKhoáFB
#vietplusgaming

34 thoughts on “Hướng Dẫn Unlock 723 Bằng Link 641 Cực Bá 5s Acc Về Không Cần CMND

Comments are closed.