Hướng dẫn trả hàng về Lazada [có video hướng dẫn]

Trả hàng về Lazada là tính năng giúp người mua trả hàng về kho Lazada khi có nhu cầu trả hàng.
Tùy theo Điều kiện và chính sách trả hàng (7/15 ngày), bạn vui lòng tạo yêu cầu trả hàng đúng theo thời gian quy định. Vui lòng chắc chắn rằng sản phẩm bạn yêu cầu vẫn nằm trong Thời Hạn Trả Hàng và thỏa mãn Điều Kiện Trả Hàng của Lazada.
Bài viết này sẽ cập nhật cho bạn những thông tin sau:
I. Video hướng dẫn trả hàng cho Lazada
II. Các bước trả hàng cho Lazada
I. Video hướng dẫn trả hàng cho Lazada
II. Các bước trả hàng cho Lazada
Có 7 bước để trả hàng cho Lazada:
Bước 1: Truy cập vào tài khoản > Chọn Xem tất cả đơn hàng
Bước 2: Chọn đơn hàng cần tiến hành trả hàng
Bước 3: Chọn Trả hàng/ Hoàn tiền
Bước 4: Chọn đúng lý do trả hàng > Bấm Xác nhận
Bước 5: Diễn giải chi tiết tình trạng sản phẩm, đính kèm hình ảnh/ video (bắt buộc)
Bước 6: Chọn hình thức trả hàng:
Thu hồi: Đơn vị vận chuyển sẽ đến nhà bạn để lấy hàng theo khung giờ bạn chọn
Gửi hàng tại bưu cục: Bạn đến bưu cục gần nhất để gửi trả hàng
Bước 7: Kiểm tra lại số tiền hoàn và chọn hình thức hoàn tiền phù hợp > Bấm Gửi để hoàn tất
Bước 1: Truy cập vào tài khoản > Chọn Xem tất cả đơn hàng
Bước 2: Chọn đơn hàng cần tiến hành trả hàng
Bạn có thể chọn cùng lúc nhiều sản phẩm trong cùng một kiện hàng để trả hàng. Tham khảo thêm TẠI ĐÂY
Bước 3: Chọn Trả hàng/ Hoàn tiền
Bước 4: Chọn đúng lý do trả hàng > Bấm Xác nhận
Bước 5: Diễn giải chi tiết tình trạng sản phẩm, đính kèm hình ảnh/ video (bắt buộc)
Bước 6: Chọn hình thức trả hàng:
Thu hồi: Đơn vị vận chuyển sẽ đến nhà bạn để lấy hàng theo khung giờ bạn chọn
Gửi hàng tại bưu cục: Bạn đến bưu cục gần nhất để gửi trả hàng
Bước 7: Kiểm tra lại số tiền hoàn và chọn hình thức hoàn tiền phù hợp > Bấm Gửi để hoàn tất

Xem Thêm:  đứa con tinh thần vô giá của Hayao Miyazaki
YouTube video

Viết một bình luận