Hướng dẫn thay đổi màu nền (Solid fill) cho Powerpoint phiên bản 2010 trở lên.