Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Hướng dẫn tạo Sổ chi tiết bán hàng trên ExcelĐăng ký tham gia khóa học:
– Kỹ thuật tạo báo cáo động trên Excel & Add-in A-Tools
– Excel nâng cao cho người đi làm
Tham khảo chi tiết hợn tại website:
www.bluesofts.net và www.hocexcelnangcao.net