Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Hướng dẫn tạo đóng dấu Watermark trong word 2003Watermark là một tính năng hữu ích trong Word, thông qua đó bạn có thể đánh dấu bản quyền trên những tập tin văn bản mình tạo ra. Đóng dấu bản quyền…