Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Hướng dẫn tạo đầu trang, chân trang và số trang word theo ý muốnUpdate tháng 12/2015 Hướng dẫn chèn header (đầu trang), footer (chân trang)và số trang theo ý muốn 1- Biết sử dụng show/hide paragraph 2- Biết sử dụng …