Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Hướng dẫn tạo chữ chạy nhảy trong trình chiếu powerpointTạo chữ chạy nhảy sẽ làm tăng thêm phần hấp dẫn cho nội dung trình chiếu powerpoint của ban, tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo chữ chạy nhảy trong trình chiếu powerpoint