Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Hướng dẫn tạo chatbot bán hàng tự động trên facebook với chatfuel 2018demo chatbot: Hướng dẫn vô cùng chi tiết và dễ hiểu cho người mới bắt đầu. Hãy xem kĩ Video, chắc …