Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Hướng dẫn tách âm thanh từ file powerpoint 2016Hướng dẫn tách âm thanh từ file powerpoint bất kỳ, powerpoint 2010,powerpoint 2007,powerpoint 2013,powerpoint 2016.

Bạn có thể dùng các chương trình winrar, 7zip,…các chương trình giải nén file để mở file powerpoint. Bạn có thể xem file trong thư mục