Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Hướng dẫn sử dụng shapes, Drop Cap, Insert Image, Format Font trong Microsoft WordVideo hướng dẫn thực hành microsoft office word trong chương trình luyện thi chứng chỉ A quốc gia. #TINHOCVANPHONG,#TINHOCCANBAN,#BHVTINHOC