Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Hướng dẫn sử dụng POWERPOINT cơ bản cho người mới bắt đầunội dung hướng dẫn gồm các phần sau”: ÔN TẬP POWEROINT
I. Khởi tạo một bài powerpoint
– Thêm một trang slide: home + new slide
– chọn mẫu định dạng: design + themes + chọn kiểu phù hợp theo yêu cầu
II. Chèn chữ
– insert + text box
III. Chèn ảnh và ảnh trong clip art
– insert + picture + chọn ảnh tùy theo yêu cầu
– Insert + clip art + go + chọn ảnh phù hợp
V. chèn hình dạng đặc biệt
– Insert + shapes + hình phù hợp + quét ra màn hình
VI. Chèn biểu đồ
– Insert + chart + biểu đồ phù hợp + nhập số liệu trong bảng excel
VII. tạo hiệu ứng ( có hai loại hiệu ứng )
– Hiệu ứng cho đối tượng và hiệu ứng cho việc chuyển tiếp giữa các slide:
+ Hiệu ứng cho đối tượng: Chọn đối tượng + animations + màu xanh
+ Nhấn mạnh đối tượng: add animations + màu vàng
+ Ẩn đối tượng: ++ chọn màu đỏ
– Hiệu ứng cho slide: chọn tất cả các slide + transistions + chọn ứng dụng phù hợp
VIII. Bổ sung footer và số trang
– Insert + slide number + tích vào slide number và footer
IX. Tạo nút lệnh trên slide
B1: vẽ đối tượng + insert + action + hyperlink to + chọn slide cần tiến đến + ok

ae có gì thiếu sót mong được góp ý