Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Hướng dẫn sử dụng phần mềm MIS nhập số liệu báo cáo quý GREAT (08.07.2019)Hướng dẫn sử dụng phần mềm MIS nhập số liệu báo cáo quý GREAT (08.07.2019). Các đối tác thể tham khảo hướng dẫn nhập liệu báo cáo bản word theo link bên dưới.

Các vấn đề khác cần trao đổi, liên hệ: Nguyễn Hải Nam. Email nam.nguyen.aus4equalityvn.org@gmail.com, điệnt hoại 03.2767.7897. Thanks. /Nam