Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Get Comment FacebookPhần mềm Get Comment Facebook của iClick dùng để quét danh sách bình luận của một bài post bất kỳ trên Facebook.
Phần mềm dùng cho công việc thu thập dữ liệu từ Facebook như UID, Email, SĐT,… hoặc bán hàng livestream hoặc chơi mini-game.
Link download:
Trang chủ:

One thought on “Hướng dẫn sử dụng phần mềm Get Comment Facebook

Comments are closed.