Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2010 với Jaws – Bài 2

By Nguyễn Duy Anh | Word

Th7 12Tin học cho người mù – Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2010 với Jaws – Bài 2. Menu của word Biên soạn: Phương Thơm Phát hành: Trường Đại Học Dân …

About the Author

Tôi là Nguyễn Duy Anh hiện nay tôi đang làm Giám Đốc chiến lược về SEO và Social Network cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, với kinh nghiệm hơn 2 năm trải nghiệm thực chiến các dự án siêu khó không ngừng nghỉ, với tư SEO "Matrix Dominate" tôi tự tin rằng những giá tôi chia sẻ bạn đều có thể áp dụng và đẩy TOP Google một cách nhanh nhất.

Leave a Comment:

Leave a Comment: