Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Hướng dẫn sử dụng Advanced Filter -Lọc nâng cao trong Excel để lọc nhiều điều kiệnCó 2 bước trong lọc nâng cao với công cụ Advanced filter trong Excel
– Bước 1: Tạo điều kiện lọc
Nên Copy tiêu đề cột ở cột điều kiện cần lọc ra
Tạo điều kiện lọc với lưu ý
– Nếu để điều kiện cùng dòng thì sẽ là AND – VÀ -có nghĩa là đáp ứng điều kiện đồng thời
– Nếu để các điều kiện khác dòng thì sẽ là OR – HOẶC – Chỉ cần đáp ứng 1 trong các điều kiện đó là xong

– Bước 2: Thực hiện lọc vào Data – Chọn Advanced

List range: vùng dữ liệu của bạn cần lọc
Criteria range: vùng điều kiện vừa tạo ở bước 1
Copy to: vùng đích muốn hiển thị kết quả

Điều kiện với Text cần lưu ý

Điều kiện với text nào đó nhập là: =”=text”
có thể sử dụng dấu * để đại diện cho nhiều kí tự bị khuyết
dấu # đại diện cho 1 ký tự

One thought on “Hướng dẫn sử dụng Advanced Filter -Lọc nâng cao trong Excel để lọc nhiều điều kiện

  1. Khai Nguyen says:

    anh cho em hỏi: ví dụ em cần lọc ra tải trọng của từng tầng của 1 tòa nhà 16 tầng. các giá trị ID = TANG 1 … đến TANG 16. Khi em lọc TANG 1 thì excel ko hiểu nó lọc luôn cả TANG 11, TANG 12 … TANG 16. kiểu như nó lấy luôn cả giá trị TANG 1xxx luôn vậy. Làm sao chỉ lấy đúng "TANG 1 " thôi ạ ?. Cảm ơn Anh rất nhiều.

Comments are closed.