Hướng dẫn PowerPoint | Điền từ còn thiếu với 2 lựa chọn | TRỢ GIẢNG

By Nguyễn Duy Anh | Powerpoint

Th7 12Với 2 dữ liệu cho mỗi ô điền khuyết kết hợp hiệu ứng sinh động bạn có thể giúp học sinh của mình thích thú hơn và bài giáo án điện tử của bạn…

About the Author

Tôi là Nguyễn Duy Anh hiện nay tôi đang làm Giám Đốc chiến lược về SEO và Social Network cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, với kinh nghiệm hơn 2 năm trải nghiệm thực chiến các dự án siêu khó không ngừng nghỉ, với tư SEO "Matrix Dominate" tôi tự tin rằng những giá tôi chia sẻ bạn đều có thể áp dụng và đẩy TOP Google một cách nhanh nhất.

Leave a Comment:

Leave a Comment: