Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Hướng dẫn phím tắt nhập liệu nhanh trong Excel với Nhập liệu nâng cao của Add-in A-ToolsPhím tă F2- Mở form tìm kiếm; mũi tên để chọn mục; Enter/Tab để chọn vào sheet; Ctrl + A chọn tất cả,…. Nhập liệu nâng cao với phím tắt của Add-in A-Tools trong Excel giúp những người nhập liệu Excel nhanh và chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Không lo nhập sai vì luôn được tra cứu từ bảng dữ liệu nhiều cột.
(*) Download Add-in A-Tools:

5 thoughts on “Hướng dẫn phím tắt nhập liệu nhanh trong Excel với Nhập liệu nâng cao của Add-in A-Tools

  1. Vé Máy Bay Trí Thành says:

    Dear Anh Tuân, phiên bản mới này, không thể sửa lại giá trị mình cần tại từng ô như version trước nữa thì phải? vì khi sửa thì excel tự lấy giá trị khác thêm vào, ví dụ bài trước có nói là sp1 hôm nay bán 100k , tháng sau bán 90k, thì chỉ cần sửa tay, nhưng version mới k thể làm như vậy đúng k anh?

  2. Khoa Dau says:

    Nếu như : ta chọn 1 dòng trong bảng nhập liệu, ấn F2 , khi đó nếu ta chọn trong list 1 dòng thì sẽ tự điền thì tin 1 dòng. Nhưng nếu ta chọn nhều dòng trong list mà A-tool tự điền dữ liệu tương ứng số dòng đã chọn trong list luôn thì hay.

Comments are closed.