Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu PPC – Nhiệt Điện Phả Lại – Phần 1Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu PPC (Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại) – 22/01/2019 – Phần 1

File Excel – Ý chính Toàn bài:

1. Giới thiệu về ngành Điện và Nhiệt điện Phả Lại – PPC (Bình thường)
2. Đánh giá 1 số Chỉ tiêu Tài chính Cơ bản về PPC hiện tại: Vốn Điều lệ, Giá Cổ phiếu, Vốn hóa Thị trường, Lãi sau thuế, Chỉ số Định giá Hiện tại, Doanh thu, Vốn chủ sở hữu (Tốt)
3. Chiến lược Cơ bản: Đầu tư ăn Cổ tức do Lãi bao nhiêu chia Tiền mặt 100% số lãi kiếm được, Tỉ lệ Cổ tức Tiền mặt / Giá rất cao so với Giá – Phù hợp so với tình hình Thị trường đầy thách thức Hiện tại (Tốt)
4. Một số nét chính về ngành Điện: 10 năm qua Giá Điện chỉ tăng hoặc không tăng. Lần tăng Giá Điện là 6% vào năm 12/2017. Việt Nam vẫn là nước có Giá Điện thấp và cần phải tăng dần. Việt Nam vẫn thiếu Điện. EVN vẫn độc quyền Mua trên Thị trường Điện. Nhu cầu Điện tăng liên tục. Nguồn lực EVN không đủ và phải huy động thêm bên ngoài (Tốt)
5. Bắt đầu Tìm hiểu PPC qua Báo cáo Thường niên: có 3 cổ đông lớn chính (Genco 2, Ree và Samarang)

Xem đầy đủ hơn tại Bản Website bằng cách Google Tìm kiếm “Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu PPC”

Địa điểm: Online
Thời gian: Ngày 22/01/2019
Mục đích: Hướng dẫn Người mới Tìm hiểu Chứng khoán biết Cách Phân tích Công ty

Link Phần 2:

Bùi Huy Hiệp – 0936080505 (Điện thoại / Zalo / Telegram)
Website: www.ChungKhoanOnline.com.vn
Facebook:

Khóa học Chứng khoán – Cơ bản cho Người mới Tìm hiểu
1. Học viên học Trực tiếp tại Hà Nội – Link:
2. Học viên học Online từ Tỉnh xa – Link:

Dịch vụ Ủy thác Đầu tư Chứng khoán – Đầu tư “Hộ” – Link: