Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Hướng dẫn Phần mềm VACOM – Nhận danh mục, dữ liệu từ excel vào phần mềmPhần mềm VACOM cho phép nhận tất cả các danh mục, dữ liệu từ excel vào phần mềm
1 – Định dạng theo template
2 – Lưu file dưới dạng microsoft excel 5.0/95 workbook
3 – Tên file lưu không chứa ký tự đặc biệt (ký tự đặc biệt bao gồm dấu và các ký tự đặc biệt như @#… Ưu tiên tên fiel định dạng Tiếng việt không dấu viết liền)
4 – Thư mục lưu trữ file excel ưu tiên định dạng tên thư mục tiếng việt không dấu viết liền
…………………………………………………………………….
LIÊN HỆ HỖ TRỢ

HN: 04 666 42222
DĐ: 0904 890 883(Ngoài giờ hành chính)
HCM: 08 3514 4946
DĐ: 0909 961069 (Ngoài giờ hành chính)
……………………………….

FB:

One thought on “Hướng dẫn Phần mềm VACOM – Nhận danh mục, dữ liệu từ excel vào phần mềm

Comments are closed.