Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Hướng dẫn nhập số dư đầu kỳ hàng tồn kho từ tập tin ExcelHướng dẫn nhập số dư đầu kỳ hàng tồn kho từ tập tin Excel trên phần mềm Kế toán 1A.
Link chi tiết:
Tải Phần mềm kế toán 1A tại: