Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

HƯỚNG DẪN LƯU FILE VÀ CHỈNH SỬA ĐUÔI FILE POWERPOINTVideo này sẽ hướng dẫn lưu file và chỉnh sửa đuôi trong powerpoint. Nếu bạn muốn file được xuất ra định dạng PDF hay *.ppt hay các dạng file khác thì hãy cùng xem video này