Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

25 thoughts on “Hướng dẫn livestream trực tiếp video từ máy tính lên facebook mà không cần mở video

  1. Minh Quân Trần says:

    mình không thấy 18.0.1 không có phần VLC Video Source.
    xem coment bên dưới thấy AD nói chọn bản 32b . nhưng mình tìm và tải chỗ nào cũng là link 64b
    AD hay ae nào đi qua cho mình xin cái link 32b với. thanks!

Comments are closed.