Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Hướng dẫn làm video vuông đăng Fanpage FacebookVideo này Vũ Bằng sẽ hướng dẫn bạn down video trên Facebook, chèn tại tiêu đề, bằng phần mềm Camtasia 2018, và đăng lại video lên Fanpage.