Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Hướng dẫn làm Trò Chơi Ô Chữ trong PowerPoint



Hướng dẫn làm Trò Chơi Ô Chữ trong PowerPoint

12 thoughts on “Hướng dẫn làm Trò Chơi Ô Chữ trong PowerPoint

  1. Tran Thien says:

    E làm để cho khi đáp án câu 1 ra đồng thời câu hỏi bị mất, nhưng làm như vậy thì câu hỏi 1 hiện ra luôn, tức là click vào dấu ? vô tác dụng. Làm tn ạ?

  2. Hà Quang says:

    Cho hỏi chút là tại sao khi tạo hiệu ứng: "hiện thị câu hỏi khi nháy vào ô chọn câu hỏi sau đó mất câu hỏi khi hiện thị đáp án" nhưng trình chiếu thì lại hiện luôn cả câu hỏi. mặc dù đã tạo hiệu cho nó xuất hiện khi nháy vào câu hỏi rồi. ai giúp tôi sự cố này ạ! cảm ơn trước!

  3. Ngocdinh Nguyen says:

    Bạn nên tập trung vào các bước tạo ô chữ, còn format bỏ qua đi cho đỡ tốn thời gian. Không phải ai cũng ngồi xem thưởng thức từ đầu đến cuối dc đâu bạn. Thanks anyway!

Comments are closed.