Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Hướng dẫn làm bài thực hành excel (phần 1)Do mình làm gấp nên có thể sẽ có lỗi ở phần cuối Dmax, nếu có gì sai sót thì mình sẽ chỉnh sửa sau. Ai có thắc mắc gì thì cứ gọi điện, hỏi trực tiếp hoặc email cho mình.
Chỉ cần làm đến đây là bạn có thể nộp bài cho thầy rồi.
Coi ai muốn pro hơn thì đợi clip sau nhé

4 thoughts on “Hướng dẫn làm bài thực hành excel (phần 1)

Comments are closed.