Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Hướng dẫn: hàm IF, FIND, LEFT, COUNTIF – [ Giải pháp Excel ] Lab 6, bài 1 môn Tin học văn phòng)Download đáp án: Bài 4, lab 6, THVP –
1. Bài 1 lab6 môn COM102 Tin học văn phòng:

2. Bài 2, Lab 6 môn COM102 Tin học văn phòng:

3. Bài 3, Lab6, môn COM102 Tin học văn phòng

2 thoughts on “Hướng dẫn: hàm IF, FIND, LEFT, COUNTIF – [ Giải pháp Excel ] Lab 6, bài 1 môn Tin học văn phòng)

  1. Hiếu Vũ says:

    AD ơi có thể viết rõ hơn 1 chút về hàm ISERROR và find ntn ạ? Hàm trên mình có áp dụng bài mình với nhiều công thức FIND và ISNUMBER nhưng k đc, EXCEL toàn báo lỗi thôi ạ

Comments are closed.