Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Hướng Dẫn Hack huy Hiệu Fan cứng Facebook 30s.Like. share và subscribe nha
link code :
. copy code đó và dán vào như video hướng dẫn.

video mang tính chất giải trí.
chỉ để chụp ảnh hù bạn bè và admin .
B1: click chuột phải chọn . kiểm tra.
hoặc ấn F12.
B2 di chuột đến tên và click chuột phải chọn edit as html
rồi sửa như video.
Lưu ý . cái này chỉ mình bạn biết. load lại trang sẽ mất .

5 thoughts on “Hướng Dẫn Hack huy Hiệu Fan cứng Facebook 30s.

Comments are closed.