Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Hướng dẫn gộp, tách ô trên bảng trong word 2003, 2007, 2010, 2013, 2016Tin Học AZ sẽ hướng dẫn cách gộp, tách ô trên bảng trong word từ 200, 2007, 2010, 2016. Cách sử dụng merge cell và split cell trên bảng trong word. Cách gộp và tách ô trên bảng trong word thì hoàn toàn dễ dàng.
Nếu video giúp ích cho bạn thì đừng quên like và subscribe kênh nhé!