Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Hướng dẫn giải đề Excel lớp tin học văn phòngVideo hướng dẫn làm bài tập Excel

22 thoughts on “Hướng dẫn giải đề Excel lớp tin học văn phòng

  1. Như Tuấn says:

    Cho em hỏi là khi tính số lượng tại sao lại dùng hàm Countif và có "*" ( dấu này có tác dụng gì ạ ) , và doanh thu sao fai dùng hàm Sumif mà hk dùng sum ạ và có "*", em cám ơn ạ

Comments are closed.