Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

[Hướng dẫn Excel 2013/2016] – Bài 6 – Thiết lập trang in (Phần 2)Vào link sau để lấy file excel mẫu về thực hành:
Các thiết lập trang in liên quan đến:
– Đầu trang / chân trang (Header / Footer)
– Thiết lập khi in: tỉ lệ trang in, chất lượng in …
Để xem hướng dẫn phần 1:
Nguồn: Đào Tạo SEO KingSEO