Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

[Hướng dẫn Excel 2013/2016] – Bài 6 – Thiết lập trang in (Phần 1)Vào link sau để lấy file excel mẫu về thực hành:
– Lề giấy, hướng giấy, khổ giấy
– Vùng in, ngắt trang
– Các thiết lập tùy chọn in khác (Print Titles)
– Đầu trang / chân trang (Header / Footer)
Xem tiếp phần 2:

#MS_IT, #_IT_MS
Nguồn: Đào Tạo SEO KingSEO