Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

[Hướng dẫn Excel 2013/2016] – Bài 4 – Biểu thức và Hàm trong excel 2013/2016 (Phần 3)-countifLink tải file thực hành trong video:

Bài này giới thiệu các hàm
– Hàm thống kê: Countif/Countifs, Sumif/Sumifs, Averageif/Averageifs
– Hàm liên quan ngày tháng/ giờ:
+ Ngày tháng: Today(), Day, Month, Year, Weekday, Date,
+ Giờ: Now, Hour, Minute, Second
Link hướng dẫn phần 2:
#Huong_dan_excel2013_2016_MS_IT