Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

[Hướng dẫn Excel 2013/2016] – Bài 4 – Biểu thức và Hàm trong excel 2013/2016Link tải tệp excel trong video để thực hiện:

———————————–
BÀI 4: Biểu thức (công thức) và Hàm (biểu thức dựng sẵn) trong Excel
– Cách nhập biểu thức và công thức: luôn bắt đầu dấu = biểu thức
– Các phép toán được sử dụng:
– Địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối của ô (dãy ô) sử dụng trong biểu thức
– Các hàm dựng sẵn cơ bản:
– Hàm xử lý ký tự: Left, Right, Mid, Trim, Upper, Lower, Len, Concatenate (ứng với phép &)
– Hàm số học cơ bản: Count / Counta / Countblank, Sum, Average, Max, Min, Round, Int, Mod, Floor, Ceiling, Sqrt
#Huong_dan_excel2013_2016_MS_IT