Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

[Hướng dẫn Excel 2013/2016] – Bài 2 – Định dạng có điều kiện (conditional Formatting)Link tải tệp excel trong video để thực hiện:
—————————————————–
Bài 2: Định dạng có điều kiện (conditional Formatting)
– Highlight Rules
– Top/Bottom Rules
– Data Bars
– Color Scales
– Icon Sets
– Use a formula to determine which cell to format
#Huong_dan_excel2013_2016_MS_IT