Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Hướng dẫn dùng Format Condition trong Excel 2007 (p1)Cách format cho từng cell tự động có mầu với những bản ghi chứa dữ liệu cố định (lặp đi lặp lại). Thường dùng trong các loại báo cáo, trình bầy mẫu …