Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Hướng dẫn đăng video từ youtube vào facebookNunchaku shop:

14 thoughts on “Hướng dẫn đăng video từ youtube vào facebook

  1. manh duong says:

    hướng dẫn ngu như chó cái copy C rồi paste V thì nói làm l gì tải xuống video trên youtube rồi đăng lên fb mà xem được luôn chứ không cần bấm link ấy

  2. thuong le says:

    làm video clip đăng lên đễ hướng dẫn mọi ngườ.mà bấm ào ào không hề giãi thích ra sao cã, y như là ăn cướp ..thì dẹp đi đừng chĩ dẫn nữa….thứ tào lao

Comments are closed.