Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Google Adsense thành công 100%hướng dẫn đăng ký tài khoản Google Adsense thành công 100%
hướng dẫn từng bước đăng ký tài khoản Google Adsense
hướng dẫn đăng ký google partner
hướng dẫn đăng ký google adsense

30 thoughts on “Hướng dẫn đăng ký tài khoản Google Adsense thành công 100%

 1. Amazing move says:

  Ad ơi cho e hỏi khi mình làm bước thứ 2 là đăng kí google adsense qua youtube, em gặp lỗi như thế này
  : 500 Internal Server Error
  Sorry, something went wrong.

  A team of highly trained monkeys has been dispatched to deal with this situation.

  If you see them, send them this information as text (screenshots frighten them):
  APkpgMVSadKKLcOaL7U-XeaHqaaty01jkJWXcMtV6t5h0HYQGGMiMcGA
  oAKbiIcHSDIhQCT_3i6NByEj4qsmwzsb8kruBWVAv0cBgQIxAzWLrBSk
  kBEJ4C-CF5iFusygSOBUwDUlbQIulUhBZ7mav2ZmcKVFGDsAKv4XSjek
  aJN2wX5Va45K0taPC752pdk4pHj61VOGhYY3RCItiQAVOAbplJF4hj4a
  9i2NMCYuyU55Gmb_IdH1wRosNnK96awfPOX4_WBj0Y41aggtv0meHQPz
  MSe0XbNXVpWscXfa8FWkQAIwhbscrwX_8I1CFozqQDhWyTF19vy-3xIq
  Aon_4WLCfVs10sn3_rVLOb1gJ9eZOIVbKGvti-4DaUnfE9suzgQbBv1k
  UKeWNxEtDfoCHmXsm-Vb0FSnCjkYWdQLcfm94Q80yHf-WKriuwW3-zzt
  Q6oEasa0L0igpvAjxKENP3QYIwPdeVVi1FZORCRgpeCZjENvrOuEELGW
  qlyfmxC24zOvnyDtrU6LvAfwoJ_DHKPibiWAqVN5gW9J6ttXHdyypwjS
  dXQzdUA8qp3bnFlpSukyqf9egHe8RTPOhd-rp2wDbQLHCBddLr5TrIxm
  b4kMNJIUzJuQLR9xCwE4zerLK7FWvC7EWcvNjaHAu6tBLF3DBxo4NtsU
  F4EmH77x2Z7fYHvmEfmF_PRZic_NFJX0u-CB2aBbBfFARX9NTENZ-Wbl
  WJdtiaaXzhxr3NSMCNsfe69C5xsYh4g7aDzWgdwBhoRoCrkaBxaoeLFq
  xYzNYb8PGfVVzrL4ND9kXbuDDXyQF4gOsrnic6kCe0SPIspKSPU_Un0Z
  QS8Ou1ikucvLCLl1F81DHECd808sLS2Smi7hv3HhEpcvQOEFJ4jGrmit
  SF1c7AJErSHzYQO7wcPnfPCAxKJ9wnphq7-BMv4_0KtV6CbToUQlq-j6
  _KgRHPKmzM_xCg15DqHvaKp7Fy01wfz0ldesTL8cWix_1xXgDKExzvHM
  UzVot68x3tH7mYT9VFPzvR9KakkVlTk0WB8fN1_PYmHrEMkEDsjQFEB5
  pDOu3R_4LO_AlLP528bSKArQghsZIemuc13mmIQ8CXquMC4_xMqGGbe2
  ERxZ7wf1LmaSj3dBxqEmHTT3n6kCaV4awPNdFFulX3J3fzS_ZoqpMYKq
  hKKR2FDGYRSu8v_rO5k0qsBYMM4tz9cQQUlpiv9ufa6V6mprC6cW-1s9
  aGkj7WdBIp6ch7EtEXr5XiBh30L9GVqUJZPNOQ5V-1oasZbSugx-xqqE
  K6bcDJZS_hnummiDUktUNAv-j1jvrpJh3kTyONr3Ugve_R2qJWPNDELQ
  WEUZhx6yuXZWa16qj_faOEojKqXAtqKxZIWqRc8R5ToKQMacTWpq6FVE
  kw0j4w8LdYJNNOHOvq_iigug0qzT8G78llZZsNT-lC652KoXEqMchGAn
  7hem_Nzsyav0N_12lpTcRz0SeHwmuXe3IY0OvBb9y5wXwAv-5zqjlQgO
  3PSRzoRCwzQ4bcealfz8z9mv8_X1UwraKFUy8E_km1vrX2VZ3_Nw78uY
  X54ZoRnO_GGByWuiya6h4ULeM0qSy2yFD3TNIHuZVLhRLjmJmr29VNn7
  Wo4iX1iVekcYsZEZx0_y8IgNrPdNdLTN92aP7yxvrRHpwq9Ba4TyuehL
  F1cNynchu_BgDCBW4l7tiADdgFa-XcM7MvcqesQpkISnD7ikqadukpoz
  pPBnxEtoZ9Yit5Y57Zgq25cwy3rfTdhkVUpno7a2xBm4NIGGX621tOVH
  Gi0beM3ousYBFTvJX2x5mXrawDo-aQ0XYcKQf8BnY3nDTPHUiEYB6bWG
  qmxNltnLo_hsz7g8L8XQFQcTU4dibWlS3SwEjWudumsFVGaY9cIxxxsC
  N1bDPwejyBrVjPzc2np-BUqzjpqG1426NTTFEwpzk7S7fEp6KNd2gDv9
  JmeHAvWrDiUeAQJqnwVytJ10UP8K-oNz9tzFer-5WcsJiDgT88SM1emj
  5aCJ91lwT625yQ42hweKvPDeCcGzFyeZNw47CB3N5Cdt0A11G43k7jer
  lPZyXK6jewS5LyRhyNpdeHTsKxi8PlVHqC8_-HU3pkXLV785fjHyVpf_
  fROuPs-ZJxYf8bIUEg1c8202R3KO638f0vw. và không tạo được

Comments are closed.