Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Hướng dẫn chạy quảng cáo facebook cơ bản trung tâm tiếng anh – phần 2Bài học chạy quảng cáo facebook cơ bản phần 1 trong khóa học quảng cáo facebook thuộc chuỗi huấn luyện, đào tạo marketing online cho chủ trung tâm tiếng Anh.

Chương trình đào tạo marketing online cho chủ trung tâm tiếng Anh, đặc biệt dành cho người mới mở trung tâm tiếng Anh và chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý, vận hành trung tâm tiếng Anh.

Học marketing online hay học chạy quảng cáo trên facebook là một trong những nội dung quan trọng bậc nhất cho các chủ trung tâm ngoại ngữ nói chung và trung tâm tiếng Anh nói riêng.

Hiện nay kế hoạch marketing cho trung tâm tiếng anh luôn luôn nhắc đến việc chạy quảng cáo trên kênh facebook, đơn giản là vì đây là kênh marketing hiệu quả nhanh, giúp tìm kiếm học viên mới nhanh chóng và chăm sóc học viên cũ thuận tiện.

Tham gia nhóm học miễn phí:
Kết nối với Eroca Thanh qua fanpage:

Chuỗi video gồm:
Video 01: Cách đặt tên fanpage bạn xem clip ở link này:

Video 02: Xây dựng content cho fanpage xem bài viết content cho trung tâm tiếng anh phần 1 ở đây:

Video 03: tham gia khóa học quảng cáo facebook cho trung tâm tiếng anh phần 1:

Video 03: tham gia khóa học quảng cáo facebook cho trung tâm tiếng anh phần 2:

#xaydungfanpage #quangcaofacebook #trungtamtienganh #marketingonline