Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Hướng dẫn cài mật khẩu cho file Word 2007HƯỚNG DẪN ĐẶT MẬT KHẨU CHO FILE WORD 2007
Chọn Save As / Tools / General Options / Nhập mật khẩu
– Lưu ý: Có 2 lớp mật khẩu
Mật khẩu đầu để mở xem file. Mật khẩu thứ 2 để Sửa nội dung trong file. 2 Mật khẩu này có thể giống hoặc khác nhau đều được.