Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Hướng dẫn cài đặt Microsoft Office 2007Hướng dẫn cách cài đặt phần mềm Microsoft Office 2007
Link download file nhé các bạn:

YouTube Channel:

Video hướng dẫn tải file đính kèm từ YouTube:
Video hướng dẫn cài đặt các phần mềm khác:

47 thoughts on “Hướng dẫn cài đặt Microsoft Office 2007

  1. Dang Tran says:

    dịt mọe tao nghỉ học, bắt thực hành bài trình chiếu mà gặp toàn máy hỏng. Về nhà cài đặt bắt nhập product key mà tao tìm hoài chẳng thấy đâu, tao đau đầu cả tuần này. Lên trường thì bị chửi vì ko làm bài th. Dịt mọe tao ức chế lắm rồi, viết ra cha hả giận

Comments are closed.