Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Hướng dẫn cách thoát,chặn các nhóm trên facebook cho ta vàoHướng dẫn cách thoát,chặn các nhóm trên facebook ,cho ta vào khi ta không thích

15 thoughts on “Hướng dẫn cách thoát,chặn các nhóm trên facebook cho ta vào

  1. Ân Nguyễn says:

    Mình đã rời nhóm theo cách rời vĩnh viễn và ngăn ko cho các thành viên khác thêm vào. Nhưng bây giờ muốn quay lại nhóm thì làm cách náo các bạn. nhóm này là nhóm kín

Comments are closed.