Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Hướng dẫn cách sử dụng hàm round trong ExcelHướng dẫn cách sử dụng hàm round trong Excel, cách dùng hàm round, roundup, roundown trong Excel qua ví dụ minh họa giúp hiểu cách dùng cũng như công dụng của hàm này.
✅Ủng hộ Đỗ Bảo Nam Blog để đạt 10.000 đăng ký:
?Xin cảm ơn!

Mô tả về hàm Round: Hàm ROUND làm tròn một số tới một số chữ số đã xác định.

Cú pháp của hàm round: ROUND(number, num_digits)

Cú pháp hàm ROUND có các đối số sau đây:

number: Bắt buộc. Số mà bạn muốn làm tròn.
num_digits: Bắt buộc. Số chữ số mà bạn muốn làm tròn số tới đó.

Ghi chú
Nếu num_digits lớn hơn 0 (không), thì số được làm tròn tới số vị trí thập phân được chỉ định.
Nếu num_digits bằng 0, thì số được làm tròn tới số nguyên gần nhất.
Nếu snum_digits nhỏ hơn 0, thì số được làm tròn sang bên trái dấu thập phân.
Để luôn luôn làm tròn lên (ra xa số không), hãy dùng làm ROUNDUP.
Để luôn luôn làm tròn xuống (về phía số không), hãy dùng hàm ROUNDDOWN.
Để làm tròn một số tới một bội số cụ thể (ví dụ, làm tròn tới 0,5 gần nhất), hãy dùng hàm MROUND.

P/s:
Vì một số lý do nên kênh Youtube chính thức của Đỗ Bảo Nam Blog được chuyển về kênh các bạn yêu thích Đỗ Bảo Nam Blog xin hãy đăng ký và theo dõi các video tại kênh mới này. Dưới đây là những trang chính thức của Đỗ Bảo Nam Blog:
Youtube official:
Fanpage Facebook:
Website official:

9 thoughts on “Hướng dẫn cách sử dụng hàm round trong Excel

Comments are closed.